SDRUŽENÍ VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ MSK

Naše aktivity

LIPTÁŇ 2018


22. září 2018

V obci Liptaň, dne 22. září 1938, obklíčili sudetoněmečtí obyvatelé vesnice místní četnickou stanici a ústřednu SOS, v domě č. 261. V rozvášněném davu se nacházelo cca 160 – 180 lidí, ozbrojeni byli pašovanými zbraněmi z Německa. Hlavou davu byli nacisté Franz a Alfred Seligovi, řezník Görlich a tiskařský dělník Reichel. Zfanatizovaný dav, složený z henleinovců a členů místní organizace stranických ochranných oddílů FS (Freiwilliger Schutzdienst), požadoval odzbrojení četnické stanice. Čtyři vůdci vstoupili do stanice a důrazně žádali vydání zbraní. Četníci a příslušníci finanční stráže, kteří byli v budově, se přesile vzdali. Velitel, vrchní strážmistr Mokrý, souhlasil s vydáním zbraní. K četnické stanici v té chvíli přijížděl motocykl s dalšími dvěma příslušníky finanční stráže a před rozvášněným davem utekli do stanice, aniž věděli, že ta je již obsazena Němci. Nebylo zjištěno, z které strany padl první výstřel. V nastalé prudké střelbě byli tři Němci zastřeleni. Na to reagoval Alfred Selig uvnitř budovy a postřílel všechny členy osádky stanice, již neozbrojené.

Zavražděni byli členové družstva SOS Třemešná-Liptaň (velitelství praporu 15 Bruntál):
* velitel četnické stanice, vrchní strážmistr Rudolf Mokrý (nar. 1887)
* vrchní respicient finanční stráže - Ludvík Svoboda (nar. 1899)
* dozorce finanční stráže - František Čech (nar. 1910),
* dozorce finanční stráže - Vítězslav Hofirek (nar. 1910)
* dozorce finanční stráže - Inocenc Dostál (nar. 1910).
* strážmistr - Vilém Leher (1912).

Vrahové zahladili stopy tím, že příštího dne ráno odvezli oběti nákladním autem za hranice s Německem do Hlubčic, kde byla těla zahrabána u hřbitovní zdi.

„SOS“ (Stráž obrany státu) existovala v letech 1936 - 1939. Tito lidé bojovali v těchto těžkých časech za celistvost státu mladé ČSR. Mnozí z nich při incidentech s henleinovci obětovali své vlasti svůj život. Celkem padlo 312 příslušníků SOS.

DARKOVIČKY 2018


19. května 2018

Pietní vzpomínka Velká Polom


22. dubna 2018

Pietní akt Sudice


16. dubna 2018

Pietní akt k památce letců RAF - Ostrava


29. března 2018

Major Thomas G. Kirby-Green - pilot 40. bombardovací perutě
Kapitán Gorgon A. Kidder - navigátor 156. bombardovací perutě letectva
Oba letci byli sestřeleni a poté drženi v zajateckém táboře Stalag Luft III v polském městě Sagan, kde již byli uvězněni další letci. V březnu 1944, v noci z 24. na 25., se jim podařilo spolu s dalšími (celkem 80 osob) utéci vykopaným tunelem. Po prozrazení útěku byli čtyři letci zadrženi ihned u východu z tunelu a ze zbývajících 76, jich postupně bylo po třítýdenní honičce zadrženo 73. Pouze dvěma Norům a jednomu Nizozemci se podařilo uniknout a navrátit se do Británie. Britové předchozí noc velmi těžce bombardovali Berlín a Hitler v návalu vzteku nařídil, aby byli všichni pochytaní vojáci neprodleně zastřeleni. Göring ho ale upozornil, že to vystaví zajaté německé piloty spojenecké odplatě, proto zredukoval počet popravených osob na padesát. Mezi těmi padesáti byly i tyto dvě jména. Ač se u nás vydávali za Španěly, byli zadrženi četníky u Zlína, kteří je předali gestapu. Během nočního transportu (dne 29. 3. 1944) na velitelství gestapa do Wroclawi, byli v těchto místech u kostela v Ostravě Hrabůvce při zastávce vyzváni k vykonání potřeby a ranou do týlu zákeřně zastřeleni. Pomník byl odhalen o 49 let později, dne 29. 3. 1993. Do rozsahu útěků se tento „Velký útěk“ řadí mezi největší. Byl i zfilmován.

Za SVV MSK přítomni: Tomáš Gergišák, Vítězslav Šudoma, Jaroslav Krč

Střelecká soutěž SVV MSK - Corrado Ostrava


17. března 2018

V sobotu dne 17. 3. 2018 jsme se zúčastnili na střelnici CORRADO v Ostravě soutěže - střelby z pistole na terč. Nástřelná 5 ran, poté vzdálenost 10 m a 15 m. Na každou vzdálenost 10 ran.

Celkem se střeleb zúčastnilo 5 členů SVV MSK: Ondrej Juríček, Lukáš Milek, Jaroslav Krč, Vítězslav Šudoma a Tomáš Gergišák. Mnoho kolegů se omluvilo, buď byli v zaměstnání, popř. odcestovaní nebo nemocní. I chřipková epidemie si patrně vyžádala na této akci svoji daň. Věříme, že se na dalších akcích opět se všemi uvidíme.

Po památnících s ČSBS


2018

Výročí narození - Tomáš Garrigue Masaryk


7. března 2018

Tomáš Garrigue Masaryk, označovaný T. G. M., TGM nebo prezident Osvoboditel (7. března 1850 Hodonín – 14. září 1937 Lány), byl československý státník, filozof, sociolog a pedagog, první prezident Československé republiky. K jeho osmdesátým narozeninám byl roku 1930 přijat zákon o zásluhách T. G. Masaryka obsahující větu „Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát“ a po odchodu z funkce roku 1935 ho parlament znovu ocenil a odměnil za jeho osvoboditelské a budovatelské dílo. Za jeho zásluhy o stát mu parlament udělil titul „Prezident Osvoboditel“ a celkem sedmnáctkrát byl navržen na Nobelovu cenu míru.

Pietní vzpomínka u pomníku Josefa Davida


16. února 2018

den válečných veteránů 2017


11. listopadu 2017

Den vzniku samostatného československého státu


Opava 28. října 2017

Pietní vzpomínka policie ČR


OSTRAVA 2017

Odhalení Památníku padlých hrdinů


Ostrava-Poruba 19. října 2017

Pietní vzpomínka u hrobu Adriana Wernera 2017


* 3.12.1979 (Český Těšín)

† 9.10.2011 (Olomouc)

Rotmistr Adrian Werner nastoupil do AČR 1. května 2004 k 71. mechanizovanému praporu do Hranic na Moravě. U této jednotky z prvotní pozice kulometníka postupoval ve vojenské hiearchii postupně až do funkce zástupce velitele 2. palebné čety minometné baterie. V průběhu své služby se třikrát zúčastnil zahraniční mise, dvakrát v Kosovu a naposledy v Afghánistánu, kde působil jako instruktor 5. výcvikového týmu 2. jednotky výcvikového a poradního týmu OMLT. Dne 6. července 2011 byl při napadení předsunuté základny COP SALAR v provincii Wardak těžce zraněn. Okamžitě mu byla na místě poskytnuta první pomoc a odborná péče ve zdravotnickém zařízení na základně SHANK a u českého polního chirurgického týmu na základně KAIA v Kábulu. Již druhý den po incidentu byl přepraven vojenským speciálem do České republiky do Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kde mu byla ihned poskytnuta specializovaná péče. V srpnu po dohodě s rodinou byl převezen na specializované pracoviště do vojenské nemocnice v Olomouci, kde bohužel svým zraněním podlehl.

Pietní vzpomínka - Památník obětem holocaustu


Ostrava 2017

Světlo nad opevněními - Opava


23. září 2017

Policejní pochod přátelství a podpory


IPA Albrechtice 2.září 2017

Druhý ročník pochodu přátelství a podpory pořádaný IPA Albrechtice byl realizován v rámci oslav 15. výročí založení ÚS č. 220 IPA Město. Start byl u Zámku v Linhartovech. Trasy byly 28, 19 a 16 km. Částka, která byla vybrána, byla předána dítěti policisty, trpícího svalovou dystrofií.

Pietní vzpomínka u pomníku Jana Kubiše


23. června 2017

V době narůstajícího ohrožení Československa začala v roce 1935 výstavba stálého opevnění podél tehdejších hranic s Německem. Z linie těžkého opevnění byl do konce září 1938 jako poslední ve Slezsku vybetonován pěchotní srub OP-S 38 severně od Sádku. Srub byl třízvonový, ale již nebyl osazen děly. Od roku 1936 byly vytvářeny speciální jednotky zvané strážní prapory. Třetí rota strážního praporu XIII byla přemístěna z Litultovic do Březové a v dubnu 1938 se část roty nastěhovala do Sádku. Vojáci se ubytovali v hasičské zbrojnici, jejich velitelem byl četař Jan Kubiš. Po demobilizaci se dostal do Velké Británie, kde prošel výcvikem a v roce 1941 byl vysazen do protektorátu jako člen skupiny ANTROPOID. S Josefem Gabčíkem provedl atentát na zastupujícího říšského protektora Heydricha. Hrdinu Jana Kubiše připomíná v Sádku pamětní deska umístěna v roce 2010 na hasičské zbrojnici, kde v pohnuté době roku 1938 pobýval.

Oslavy osvobození MSK


29. dubna 2017

Pietní vzpomínka - Hřbitov Ostrava Zábřeh


4. února 2017

Pochod smrti, Hradec n. Moravicí


31. ledna 2017

Pochod Berghöhe Hůrka


28. ledna 2017